แจ้งชำระเงิน

เลขที่คำสั่งซื้อ ดูได้จากหัวข้อ "คำสั่งซื้อ" ในเมนู สมาชิก